Jak dzis zadbac o ekologie i co zrobic z brudnymi smieciami?

Roboty budowlane, takie jak remont, budowa i rozbiórka są nieodłącznie związane z wytworzeniem poremontowych odpadów, które muszą być w odpowiedni sposób składowane, a a po zakończeniu prac zawiezione we właściwe miejsce. Odpady pobudowlane stały się cennym surowcem wtórnym obejmującym przede wszystkim gruz z mas betonowych oraz ceglane i ceramiczne kruszywo. Muszą być one zgromadzone w odpowiednich kontenerach. Kontenery zostają dostarczone i odebrane przez firmę specjalizującą się w tego typu działalności. Jeśli planowany remont jest mało pracochłonny i ilość śmieci pobudowlanych nie uzasadnia skorzystania z kontenerów, gruz może być przechowywany w odpowiednich workach. Gruz powinien być przekazany do punktu selektywnego zbierania komunalnych odpadów przez posiadacza remontowanej budowli. Niemniej w przypadku, gdy prace remontowe mają rozległy charakter, a prognozowana ilość poremontowych śmieci jest duża, powinno się rozważyć wynajem kontenerów. Obecnie na polskim rynku można znaleźć dużo małych i średnich podmiotów, które zajmują się wynajmowaniem, a także sprzedażą i produkowaniem kontenerów. Mogą one posiadać charakter biurowy, magazynowy, socjalny lub sanitarny. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się modułowe kontenery wyróżniające się pod kątem funkcjonalności, estetycznego wykonania i stosunkowo wysokiej jakości. Kontenery na pobudowlane śmieci powinny posiadać pojemność w granicach 1,5 – 8 metrów sześciennych, w przypadku gdy będą one przeznaczone na ciężkie odpady, w tym beton, gruz i ziemię. W przypadku lżejszych odpadów paradoksalnie sprawdzą się kontenery o jeszcze większej pojemności. Wynika to stąd, że lekkie, poremontowe odpady w praktyce mogą posiadać większe rozmiary bądź objętość, np. wełna służąca do ocieplania, gipsowo – kartonowe płyty, polistyren ekstrudowany. Podmioty gospodarcze jakie trudnią się wynajmowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą kontenerów mogą oferować także usługi dodatkowe, między innymi odbiór gruzu i innych pobudowlanych śmieci. Konsument, który chce skorzystać z usługi musi skontaktować się z firmą telefonicznie. Wynajem kontenerów zwykle przebiega w ten sposób, że pojemniki są transportowane przez firmę na umówione miejsce i na ustalony czas. Po upływie ustalonego terminu zostają one odebrane wraz z odpadami, które zostają wywiezione do odpowiedniego miejsca. Właściciel nieruchomości może zażądać karty poświadczającej przekazanie odpadów.